Jocuri de noroc

Slot machines

Mai multe despre etapele si documentele necesare in vederea

Află mai multe
Tipuri de jocuri slot-machines

1. jocuri de tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate;

2. jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat;

3. jocurile de videoloterie sau VLT.

Conditii esentiale in vederea acordarii licentei si autorizatiei specifice jocurilor de noroc

- numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic este de 75 de aparate electronice cu miză și câștiguri nelimitate și/sau aparate electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, inclusiv posturile de joc sau terminale constituite într-o singură entitate;

- este permisă exploatarea în același spațiu a două sau mai multe categorii de joc tip slot machine numai dacă spațiul aferent exploatării fiecărei activități este delimitat distinct în cadrul locației;

- mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfășoară activitatea de slot machine cu miză și câștiguri nelimitate trebuie conectate prin intermediul unui protocol de comunicare standardizat care să nu folosească semnale analogice preluate din generatorul de semnal pentru contoarele electromecanice, de tip serial, la un sistem informatic centralizator, în conformitate cu ordinul președintelui ONJN. Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locația indicată de acesta și va permite accesul autorității la baza de date a organizatorului;

Câte slot-machines pot fi exploatate pentru fiecare locație?

- minimum 20 slot-machine in sala de jocuri pentru municipiul Bucureşti sau minimum 12 slot-machine in sala de jocuri situate in alte localitati decât municipiul Bucureşti. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală se pot desfăşura doar activităţi economice de tip bar, restaurant şi inclusiv cele prevăzute de legislatia in vigoare.

- maximum trei aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, pentru spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei numai de către un singur organizator.

- maximum cinci slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri.

- minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc „jack-pot”, în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puţin două locaţii.

- minimum două terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc.- minimum două slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare.

Documentatie obtinere autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
Documentatie obtinere licenta de organizare a jocurilor de noroc
Taxe si valoare capital social

Licență și autorizație

Află mai multe despre licențele și autorizațiile pentru pariuri.

Află mai multe
Categorii pariuri

1. pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabileşte pe baza unor criterii proprii şi aduce la cunoştinţa participanţilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câştig este fixată prin regulament (sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor (în cazul pariurilor organizate de deţinătorul autorizaţiei);

2. pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;

3. pariurile în contrapartidă organizate în cadrul agenţiilor de pariuri, activitate care constă în punerea în corespondenţă a pariurilor între diverşi jucători, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător doar în măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui plasat iniţial. Valoarea fiecărui câştig este determinat de jucători (în cazul pariurilor intermediate de organizator).

Cum se desfășoară jocurile de noroc de tip pariuri?

Jocurile de noroc tip pariuri se desfasoara in baza licenței de organizare a jocurilor de noroc clasa I pentru jocuri de noroc tip pariuri si in baza autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tip pariu.

In vederea solicitarii si obtinerii licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este nevoie de redactarea, intocmirea mai multor documente specifice domeniului.

Licență clasa a II-a

Mai multe despre etapele si documentele necesare in vederea

Află mai multe
Cine este obligat să dețină licență de clasa a II-a?

- operatorii care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri;

- operatorii economici care desfăşoară activităţile de: producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României;

- procesatorii de plăţi;

- firme producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc;

- afiliaţii;

- certificatorii;

- auditorii;

- organismele de evaluare a conformităţii.

Particularități licență clasa a II-a

- se acorda la cerere incepand cu data de 1 a lunii urmatoare dupa aprobarea documentatiei si dupa efectuarea platii- are valabilitate 10 ani din momentul acordarii cu conditia achitarii taxei in fiecare an- taxa este de 6000 euro/an- in vederea obtinerii licența clasa a II-a, operatorii economici trebuie sa indeplineasca mai multe conditii printre care: sa fie autorizați, conform legii, să desfășoare activitatea economică pentru care solicită licența, sa detina mijloacele necesare si personalul necesar desfășurării activității, sa faca dovada ca nu au datorii catre bugetul de stat, administratorii si asociatii sa nu fi fost condamnati printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea si sa nu se afle într-o stare de incompatibilitate, conform legii.

Conditii de licentiere in functie de tipul activității conexe oferita de operatorii economici în domeniul jocurilor de noroc în România

- operatorii economici, care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri vor face dovada deținerii dreptului de proprietate sau de folosință asupra platformei informatice/a spațiului de găzduire a serverelor specifice jocurilor de noroc, vor face declaratii de conformitate a serviciilor pe care le poate presta in domeniul jocurilor de noroc;

- operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, inclusiv cei care oferă programe/dispozitive pentru desfășurarea sau managementul activității de jocuri de noroc, furnizorii de servicii de reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace de joc vor depune declarații de conformitate a produselor și serviciilor oferite de operatorul economic si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.

- procesatorii de plăți vor prezenta documentele de autorizare ca instituție de plată si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.

- societățile producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, precum și societățile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor/dreptul de distribuție al/a programului informatic specific, reprezentanții legali vor depune declarații de conformitate a produselor și serviciilor oferite si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.

- persoanele afiliate, vor depune o descriere a activității desfășurate, precum și domeniile de internet pe care vor opera si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali- certificatorii vor face dovada că dețin cel puțin una dintre acreditările ISO: ISO 17025, ISO 17020 si nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;

- auditorii vor face dovada că dețin cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025 sau ISO 17020 și că dețin personal calificat în atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau echivalent si ca nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;

- organismele de evaluare a conformității vor face dovada că dețin cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025, ISO 17020 si ca operatorul economic nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității.

Alte categorii jocuri de noroc

Mai multe despre etapele si documentele necesare in vederea

Află mai multe
Cine este obligat să dețină licență de clasa a II-a?

- operatorii care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri;

- operatorii economici care desfăşoară activităţile de: producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României;

- procesatorii de plăţi;

- firme producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc;

- afiliaţii;

- certificatorii;

- auditorii;

- organismele de evaluare a conformităţii.

Particularități licență clasa a II-a

- se acorda la cerere incepand cu data de 1 a lunii urmatoare dupa aprobarea documentatiei si dupa efectuarea platii- are valabilitate 10 ani din momentul acordarii cu conditia achitarii taxei in fiecare an- taxa este de 6000 euro/an- in vederea obtinerii licența clasa a II-a, operatorii economici trebuie sa indeplineasca mai multe conditii printre care: sa fie autorizați, conform legii, să desfășoare activitatea economică pentru care solicită licența, sa detina mijloacele necesare si personalul necesar desfășurării activității, sa faca dovada ca nu au datorii catre bugetul de stat, administratorii si asociatii sa nu fi fost condamnati printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea si sa nu se afle într-o stare de incompatibilitate, conform legii.

Conditii de licentiere in functie de tipul activității conexe oferita de operatorii economici în domeniul jocurilor de noroc în România

- operatorii economici, care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri vor face dovada deținerii dreptului de proprietate sau de folosință asupra platformei informatice/a spațiului de găzduire a serverelor specifice jocurilor de noroc, vor face declaratii de conformitate a serviciilor pe care le poate presta in domeniul jocurilor de noroc;

- operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, inclusiv cei care oferă programe/dispozitive pentru desfășurarea sau managementul activității de jocuri de noroc, furnizorii de servicii de reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace de joc vor depune declarații de conformitate a produselor și serviciilor oferite de operatorul economic si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.

- procesatorii de plăți vor prezenta documentele de autorizare ca instituție de plată si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.

- societățile producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, precum și societățile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor/dreptul de distribuție al/a programului informatic specific, reprezentanții legali vor depune declarații de conformitate a produselor și serviciilor oferite si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.

- persoanele afiliate, vor depune o descriere a activității desfășurate, precum și domeniile de internet pe care vor opera si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali- certificatorii vor face dovada că dețin cel puțin una dintre acreditările ISO: ISO 17025, ISO 17020 si nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;

- auditorii vor face dovada că dețin cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025 sau ISO 17020 și că dețin personal calificat în atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau echivalent si ca nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;

- organismele de evaluare a conformității vor face dovada că dețin cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025, ISO 17020 si ca operatorul economic nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității.

Sună!